Trang Chủ
Tổ chức/Nhóm tình nguyện
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị phối hợp với các tổ chức, nhóm tình nguyện nhằm lan tỏa các mô hình phát triển đô thị bền vững.
Trường Đại học
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã kết nối với các trường học trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án.
Rosa Luxemburg Stiftung Rosa Luxemburg Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung là một trong sau cơ sở Đức hỗ trợ các đối tác tại các nước đang phát triển phấn đấu cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế.
Global Fund for Women Global Fund for Women
Sứ mệnh của Global Fund for Women là thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới bằng cách tăng nguồn lực đầu tư cho các tổ chức do phụ nữ hoặc nhóm phụ nữ lãnh đạo, nhằm tạo ra sự thay đổi.
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển (SWEDESD) của trường Đại học Uppsala - Đại học Gotland có nhiệm vụ hỗ trợ Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) thông qua phát triển năng lực, nghiên cứu và xây dựng chính sách.
SIDA SIDA
Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Điển (Sida) là một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển.
EMPower EMPower
EMPower là một tổ chức phi lợi nhuận kết nối các chuyên gia toàn thế giới về thị trường mới nổi (EM) với sức mạnh của các tổ chức địa phương tại các thị trường mới nổi.
Câu lạc bộ Sống Xanh của trường trung học C50 Câu lạc bộ Sống Xanh của trường trung học C50
30 em học sinh ở các khối lớp 6, 7 và 8 của trường trung học C50 đã tham gia chương trình Câu lạc bộ Sống Xanh tại trường học từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010. Đây là câu lạc bộ thí điểm trong phạm vi chương trình thử nghiệm mô hình giảng dạy về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu ở trường học.