Trang Chủ
Thông tin mới nhất về chương trình Thay đổi Hành vi tại Công sở Thông tin mới nhất về chương trình Thay đổi Hành vi tại Công sở
Sau khoá tập huấn của GAP quốc tể từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã tiến hành các hoạt động để giảm phát thải cacbon tại văn phòng làm việc.
Tuần lễ Giao thông Xanh Tuần lễ Giao thông Xanh
Tiếp nối sự thành công của Ngày Giao thông Xanh 16 tháng năm 2008, tuần lễ Giao thông Xanh đã được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 9 (tuần lễ Dịch chuyển Châu Âu)
GAP International tập huấn tại Việt Nam : Thay đổi Hành vi tại Công sở vì sự phát triển bền vững. GAP International tập huấn tại Việt Nam : Thay đổi Hành vi tại Công sở vì sự phát triển bền vững.
GAP là một mạng lưới quốc tế bao gồm các tổ chức làm việc về vấn đề thay đổi hành vi vì sự phát triển bền vững tại các cộng đồng, tập đoàn kinh tế và công sở.
Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân
Chúng tôi rất vui mừng thông báo dự án “Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân” đã được nhận giải thưởng Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) được tài trợ bởi tài trợ bởi Ngân Hàng Thế giới.