Trang Chủ
McKnight Foundation McKnight Foundation
McKnight Foundation là một quỹ hỗ trợ phát triển quốc tế được thành lập tại Mỹ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thông qua các đối tác của mình, McKnight Foundation hỗ trợ tài chính và khuyến khích sự phát triển cho các cộng đồng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Đại sứ quán Đan Mạch Đại sứ quán Đan Mạch
Quan hệ giữa Đan Mạch và Việt Nam đang phát triển rất nhanh và tốt đẹp. Hợp tác phát triển vẫn là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong tương lai, hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như cải cách tư pháp và hành chính, trong đó có chống tham nhũng, biến đổi khí hậu, các công cụ phát triển doanh nghiệp, hợp tác nghiên cứu và hợp tác văn hóa.
CARITAS Thụy Sĩ CARITAS Thụy Sĩ
CARITAS hỗ trợ cho những nơi nghèo đói, lạc hậu nhất, với quan điểm rằng sự nghèo đói và bất bình đẳng xã hội đang diễn ra ở chính những gì mà chúng ta đang làm.
CARE CARE
Quỹ CARE là một trong ba cơ quan tài trợ hàng đầu thế giới, hoạt động vì mục đích chống lại sự nghèo đói và bất công ở hơn 70 nước trên toàn cầu, và mỗi năm giúp đỡ khoảng 65 triệu người thoát cảnh đói nghèo.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID) Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID)
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia là một tổ chức của Chính phủ Ốxtrâylia, chịu trách nhiệm quản lý chương trình hỗ trợ quốc tế của Ốxtrâylia. Điểm cốt lõi trong chương trình tài trợ là hỗ trợ cho các nước đang phát triển xoá đói giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững.