Trang Chủ
Rosa Luxemburg Stiftung Rosa Luxemburg Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung là một trong sau cơ sở Đức hỗ trợ các đối tác tại các nước đang phát triển phấn đấu cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế.
Global Fund for Women Global Fund for Women
Sứ mệnh của Global Fund for Women là thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới bằng cách tăng nguồn lực đầu tư cho các tổ chức do phụ nữ hoặc nhóm phụ nữ lãnh đạo, nhằm tạo ra sự thay đổi.
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển (SWEDESD) của trường Đại học Uppsala - Đại học Gotland có nhiệm vụ hỗ trợ Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) thông qua phát triển năng lực, nghiên cứu và xây dựng chính sách.
SIDA SIDA
Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Điển (Sida) là một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển.
EMPower EMPower
EMPower là một tổ chức phi lợi nhuận kết nối các chuyên gia toàn thế giới về thị trường mới nổi (EM) với sức mạnh của các tổ chức địa phương tại các thị trường mới nổi.
Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới
Ngân hàng Thế giới được thành lập vào năm 1944, có trụ sở tại Washington, DC; hiện có hơn 10.000 nhân viên tại hơn 100 văn phòng trên toàn thế giới.
MCC (Mennonite Central Committee) MCC (Mennonite Central Committee)
MCC được hình thành từ cộng đồng tôn giáo Mennonite ở Canada và Mỹ. Phần lớn nguồn tài chính của MCC là do đóng góp thiện chí của cộng đồng nhà thờ Mennonite. MCC được thành lập vào năm 1920 nhằm xoa dịu nạn đói tại Nga khi đó. Ngày nay, MCC có gần 500 tình nguyện viên và 800 nhân viên đang phục vụ ở 55 nước trên thế giới.
Quỹ Viện trợ Ai Len Quỹ Viện trợ Ai Len
Quỹ Viện trợ Ai Len là chương trình hỗ trợ của chính phủ Ai Len dành cho các nước đang phát triển.