Trang Chủ
Thay đổi Hành vi tại Công sở (phối hợp với GAP) Thay đổi Hành vi tại Công sở (phối hợp với GAP)
GAP là một mạng lưới các tổ chức quốc tế cùng làm việc với nhau trong việc nâng cao năng lực cộng đồng về vấn đề sống và làm việc theo thói quen bền vững hơn
“Nâng cao Năng lực Cộng đồng Dân cư ở Hà Nội “Nâng cao Năng lực Cộng đồng Dân cư ở Hà Nội
Năm 2009, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị triển khai dự án “Nâng cao Năng lực Cộng đồng Dân cư ở Hà Nội” với sự tư vấn kỹ thuật của Tổ chức Kế hoạch Toàn cầu Ailen (GAP) và tài trợ từ Cơ quan Viện trợ Ai Len (Irish Aid). Dự án giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội tại Hà Nội theo phương thức “từ dưới lên” và thông qua các chương trình thay đổi hành vi hướng đến sự phát triển bền vững.
Dự án “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn” Dự án “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn”
Trong những năm gần đây, số ca ngộ độc thực phẩm ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu ở đối tượng học sinh, sinh viên và những người lao động phổ thông. Trước thực trạng đó, một dự án mang tên “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn” đã ra đời. Đây là một trong số rất nhiều dự án của Trung tâm Hành động Vì sự phát triển Đô thị nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi hành động của công dân về cải thiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dự án “Trồng rau Hữu cơ giúp Giảm nghèo và Bảo vệ Môi trường” tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội Dự án “Trồng rau Hữu cơ giúp Giảm nghèo và Bảo vệ Môi trường” tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Dự án “Trồng rau Hữu cơ giúp Giảm nghèo và Bảo vệ Môi trường” ở huyện Sóc Sơn do Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị được chính thức thực hiện vào tháng 6 năm 2008. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Ôxtrâylia.
Chiến dịch Giao Thông Xanh Chiến dịch Giao Thông Xanh
Thông qua chiến dịch này, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị muốn nhấn mạnh những tác động của vận tải cơ giới đối với môi trường và nêu bật vai trò của thay đổi hành vi cá nhân được trong việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu đến người dân, các phương tiện truyền thông và các nhà hoạch định chính sách.
Just Massage - Dự án dành cho thanh niên khiếm thị Just Massage - Dự án dành cho thanh niên khiếm thị
Dự án nhằm xây dựng mô hình thí điểm về sư hòa nhập về xã hội và kinh tế của nhóm thanh niên khiếm thị tại Hà Nội.