Trang Chủ
Tuần lễ giao thông xanh tháng 9 - 2009
Chiến dịch Giao Thông Xanh là một dự án của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô Thị được thực hiện dưới hình thức Ngày Giao Thông Xanh vào tháng 05 năm 2008 và Tuần lễ Giao Thông Xanh vào tháng 09 năm 2009

Năm 2009, để kết hợp với Tuần Lễ Di Chuyển Châu Âu và Ngày Không Khói Xe (22 tháng 9) (www.mobilityweek-europe.org ), chiến dịch Giao Thông Xanh sẽ được phát động vào tuần thứ 3 của tháng 9.

Tuần Lễ Giao Thông Xanh nhằm khuyến khích người dân Hà Nội di chuyển bằng các hình thức đi bộ, xe đạp, hoặc xe buýt thay vì sử dụng các phương tiện cá nhân. Năm nay, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đặc biệt nhắm tới đối tượng là nhân viên của các công sở trong địa bàn thành phố, tuy nhiên chúng tôi rất khuyến khích các cá nhân và tập thể quan tâm đến chiến dịch  tham gia cùng chúng tôi. Hãy truy cập website Giao Thông Xanh (www.giaothongxanh.org) để cập nhật các tin tức mới nhất về chiến dịch này.

Tuần lễ giao thông xanh tháng 9 - 2009