Trang Chủ
Tháng thử nghiệm hành động xanh đầu tiên kết thúc
Ngày 21 tháng 5 năm 2009, 5 nhóm Thử nghiệm Hành động - Đồng Xuân, Phúc Tân, Thượng Đình , Yên Hoà và nhóm đạp xe UNESCO – đã kết thúc tháng thử nghiệm đầu tiên trong Dự án Nâng cao Năng lực Cộng đồng.

60 thành viên của năm nhóm Thử nghiệm Hành động rất hào hứng với vai trò là những người thử nghiệm tại Việt Nam trong chương trình Nâng cao Năng lực Cộng đồng, một chương trình đã rất thành công tại Ballymun - Ailen . Trong một tháng đầu tiên, mỗi nhóm đã  thí điểm các hành động bền vững của một trong năm chủ đề : Rác thải, Năng lượng, Nước, Ngôi nhà an toàn và Người tiêu dùng thông thái.

Trong tháng 4, với sự hướng dẫn của các chuyên gia GAP Quốc tế và GAP Ailen, thành viên của các nhóm Thử nghiệm Hành động đã tham gia khóa tập huấn về sống bền vững, làm hướng dẫn viên và biên tập sách hướng dẫn. Hiện nay, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị cùng với GAP Quốc tế  và GAP Ailen đang trong quá trình tập hợp các ý kiến của các nhóm Thử nghiệm về quyển sách “Hướng dẫn lối sống bền vững” của Ailen. Phiên bản thứ hai của quyển sách sẽ được tiếp tục chỉnh sửa vào tháng 6 và tháng 7 khi năm nhóm Thử nghiệm Hành động hoàn thành chủ đề thứ 2 của mình. Dự tính đến cuối năm 2009, sẽ có thêm ít nhất 6 nhóm Hành động được thành lập tại cộng đồng

Những người dân tham gia chương trình cũng đã chia sẻ rất tích cực về dự án:

“Chúng tôi đang cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua thay đổi về hành vì”

 “Dự án rất hữu ích đối với bản thân tôi và làm tăng thêm tính trách nhiệm trong cộng đồng”

 “Chúng ta cần phát triển mô hình này để đóng góp vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

 Dự án Nâng cao Năng lực Cộng đồng
hướng tới việc giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội tại Hà Nội thông qua việc hỗ trợ  cộng đồng thực hiện các hành động. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Phát triển Ailen và GAP Quốc tể

Tháng thử nghiệm hành động xanh đầu tiên kết thúc