Trang Chủ
Tổng kết chương trình Thay đổi Hành vi ở Công sở
Ngày 13/03/2009, Trung tâm Hành động Vì Sự Phát triển Đô thị, Caritas Thụy Sỹ và Tổ chức cứu trợ phát triển CRS đã cùng họp tổng kết 8 tháng thực hiện Chương trình Thay đổi Hành vi ở Công sở.

Các chuyên gia từ Tổ chức GAP International đã hướng dẫn buổi họp này. Hội thảo tập trung vào việc đánh giá những điểm đã làm được và những vấn đề cần cải thiện, lập kế hoạch hoạt động mới cho các tháng tiếp theo. Các công sở sẽ tiếp tục vận động các nhân viên của mình trong giai đoạn tới giảm thiểu ô nhiễm và rác thải thông qua việc sử dụng điện và nước tại công sở và phương thức di chuyển tới nơi làm việc.

So sánh với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái, từ tháng 10/2008 tới tháng 01/2009, Tổ chức Caritas và CRS đều đã giảm được lượng điện năng tiêu thụ xuống 27%. Trung tâm Hành động vì Sự Phát triển Đô thị đã giảm thiểu được lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng trong khoảng từ 10/2008 đến 01/2009.

Tổng kết chương trình Thay đổi Hành vi ở Công sở