Trang Chủ
Thông tin mới nhất về chương trình Thay đổi Hành vi tại Công sở
Sau khoá tập huấn của GAP quốc tể từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã tiến hành các hoạt động để giảm phát thải cacbon tại văn phòng làm việc.

Tháng Chín, các thành viên đã tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng (tắt đèn, sử dụng điều hoà, máy vi tính hợp lý…) để giảm thiểu việc phát thải cacbon. Bên cạnh việc tiết kiệm năng lượng, trong tháng 10 chúng tôi đã thực hiện việc cắt giảm thói quen sử dụng các phương tiện cá nhân và văn phòng phẩm. Trong các tháng tiếp theo, mục tiêu của các thành viên là tiếp túc giảm thiểu việc phát thải cácbon thông qua việc tập trung vào các chủ đề trên cũng như là thay đổi hành vi trong việc sử dụng các nguồn phát thải cacbon khác.

Thông tin mới nhất về chương trình Thay đổi Hành vi tại Công sở