Trang Chủ
Tuần lễ Giao thông Xanh
Tiếp nối sự thành công của Ngày Giao thông Xanh 16 tháng năm 2008, tuần lễ Giao thông Xanh đã được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 9 (tuần lễ Dịch chuyển Châu Âu)

Đã có rất nhiều cá nhân tham gia vào hoạt động này để trở nên thân thiện hơn với môi trường. Và thông qua việc thay đổi thói quen này hoạt động hi vọng sẽ giúp nhiều cá nhân giảm thiểu được dấu chân cacbon của mình.

Tuần lễ đã có những thành công lớn và chúng tôi hi vọng thông qua hoạt động của ngày Giao thông Xanh năm 2009, mọi người sẽ có nhận thức sâu hơn nữa về tầm quan trọng của việc sử dụng các phương tiện xanh đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuần lễ Giao thông Xanh