Trang Chủ
GAP International tập huấn tại Việt Nam : Thay đổi Hành vi tại Công sở vì sự phát triển bền vững.
GAP là một mạng lưới quốc tế bao gồm các tổ chức làm việc về vấn đề thay đổi hành vi vì sự phát triển bền vững tại các cộng đồng, tập đoàn kinh tế và công sở.

Tại Hà Nội, từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8 năm 2008, bà Marylyn Mehlmann và ông Peter van Luttervelt từ tổ chức Global Action Plan International đã thực hiện lớp tập huấn hai tuần về vấn đề Thay đổi Hành vi tại Công sở với Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị, tổ chức Caritas và tổ chức CRS.

GAP là một mạng lưới quốc tế bao gồm các tổ chức làm việc về vấn đề thay đổi hành vi vì sự phát triển bền vững tại các cộng đồng, tập đoàn kinh tế và công sở.

Trong thời gian tập huấn, các thành viên phát triển một kế hoạch hành động để xây dựng môi trường làm việc cacbon trung tính sử dụng các kĩ thuật đo đạc và hành động theo hướng dấn của chuyên gia GAP. Tiếp theo giai đoạn tập huấn, các thành viên lớp tập huấn sẽ trở thành những người tiên phong trong chương trình thay đổi hành vi tại công sở vì sự phát triển bền vững.

GAP International tập huấn tại Việt Nam : Thay đổi Hành vi tại Công sở vì sự phát triển bền vững.