Trang Chủ
Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân
Chúng tôi rất vui mừng thông báo dự án “Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân” đã được nhận giải thưởng Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) được tài trợ bởi tài trợ bởi Ngân Hàng Thế giới.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo dự án “ Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân” đã được nhận giải thưởng Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) được tài trợ bởi tài trợ bởi Ngân Hàng Thế giới. Chủ đề lần này của Ngày Sáng tạo Việt Nam là “ An toàn thực phẩm”, và các giải thưởng tập trung hướng tới các đề án mang tính sáng tạo về phát triển ở cấp địa phương có tính khả thi. Việc được chọn dựa trên các tiêu chí trên đã khuyến khích chúng tôi rất lớn trong năm thứ hai đi vào hoạt động này.

Sinh viên Bình chọn và Tôn vinh các Hàng quán Bình dân