Trang Chủ
Giới thiệu về GAP
Tổ chức Kế hoạch Hành động Toàn cầu (GAP) được thành lập tại Mỹ vào năm 1989 và hiện có chi nhánh tại 14 quốc gia bao gồm cả Việt Nam. Tổ chức thành viên của GAP tại Việt Nam là Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị. Trong suốt những năm 1990, GAP khám phá ra các cách tiếp cận khác nhau để thay đổi hành vi đối với môi trường.


GAP cung cấp các công cụ thiết thực để xây dựng và củng cố các cộng đồng bền vững bằng cách trao quyền cho người dân địa phương, tạo nên một sự khác biệt cho các khu vực địa phương của họ về các mặt xã hội, kinh tế và môi trường. GAP thực hiện những việc này bằng cách khuyến khích trách nhiệm của người dân đối với môi trường và sự thay đổi hành vi của họ thông qua các dự án được phát triển để đáp ứng với nhu cầu địa phương và yêu cầu môi trường của nước sở tại.

 Thông qua các dự án Nhóm Hành động, GAP cung cấp cho người dân các nguồn lực và sự hỗ trợ để giảm bớt tác động của họ đối với môi trường bằng cách thúc đẩy những thay đổi đơn giản trong lối sống. Dự án này chỉ ra rằng các nhóm cộng đồng và cá nhân đóng vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường ở địa phương. Khi đã nhận thức được điều này, dù sống ở nông thôn hay thành thị, người dân cũng có thể góp phần tạo nên hiệu quả cao cho các dự án Nhóm Hành động.

 Để khuyến khích và giáo dục người dân sống một cách bền vững hơn với môi trường, điều quan trọng là phải tạo ra được một sự nhận thức cơ bản và mối quan tâm về môi trường trong người dân. Để làm được điều này, GAP rất lưu ý rằng: con người thường được thúc đẩy bởi hành động của những người chung quanh.

 Chương trình Nâng cao năng lực cộng đồng đã được GAP thực hiện tại hơn hai mươi quốc gia từ năm 1990 như: Thụy Điển, Ireland, Ukraine, v.v.. Bên cạnh các chương trình dành cho các hộ gia đình và cộng đồng, GAP cũng thiết kế chương trình cho các văn phòng và trường học để thay đổi hành vi một cách bền vững hơn.

 Tổ chức Kế hoạch Hành động Toàn cầu là đơn vị tư vấn kỹ thuật của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong quá trình thực hiện dự án “Nâng cao Năng lực Cộng đồng Dân cư tại Hà Nội”.

 Để biết thêm chi tiết về GAP, vui lòng truy cập website: www.globalactionplan.com/