Trang Chủ
Thay đổi Hành vi tại Công sở (phối hợp với GAP)
GAP là một mạng lưới các tổ chức quốc tế cùng làm việc với nhau trong việc nâng cao năng lực cộng đồng về vấn đề sống và làm việc theo thói quen bền vững hơn

Dự án GAP tại Việt Nam bước đầu dựa trên việc triển khai chương trình tính bền vững về mặt môi trường tại văn phòng làm việc, nơi mà các nhân viên đã nhận thức được các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8 năm 2008, đại diện của tổ chức GAP Quốc tế đã đến Việt Nam và tổ chức khoá tập huấn trong hai tuần cho các tổ chức NGO quốc tế và Việt Nam trong đó có Trung tâm Hành động vì Đô thị. Trong suốt quá trình tập huấn, các thành viên đã phát triển kế hoạch hành động để tạo ra một văn phòng xanh, đồng thời xác định ba chủ đề quan trọng đó là năng lượng, văn phòng phẩm, và phương tiện di chuyển. Mỗi tổ chức đều tự đưa ra quyết định về phương pháp thực hiện để thực hiện các chủ đề trên tại văn phòng của mình.  

Đầu năm 2009, quá trình thực hiện này sẽ được đánh giá đồng thời rất cần có những thay đổi hoặc thích ứng với văn hoá bản địa cho các hoạt động trong tương lai. Trung tâm Hành động vì Đô thị hi vọng đến năm thứ hai và thứ ba chúng tôi sẽ đảm nhiệm vai trò của GAP Quốc tế tại Việt Nam trong việc giới thiệu khoá tập huấn, thông tin đồng thời tư vấn về việc tiến hành chương trình bền vững về mặt môi trường như thế nào cho các tổ chức quan tâm đến việc xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu tại văn phòng của mình.

Thay đổi Hành vi tại Công sở (phối hợp với GAP)