Trang Chủ
Dự án “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn”
Trong những năm gần đây, số ca ngộ độc thực phẩm ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu ở đối tượng học sinh, sinh viên và những người lao động phổ thông. Trước thực trạng đó, một dự án mang tên “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn” đã ra đời. Đây là một trong số rất nhiều dự án của Trung tâm Hành động Vì sự phát triển Đô thị nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi hành động của công dân về cải thiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.


Dự án được tiến hành trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng chính mà dự án tác động tới là 450 chủ các cửa hàng ăn uống khu vực xung quanh trường đại học Hà Nội và đại học Khoa học Tự nhiên và 32.000 sinh viên của hai trường đại học này. Ngoài ra hàng chục nghìn người dân sinh sống tại địa bàn dự án cũng được hưởng lợi khi chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm của các cửa hàng ăn uống được cải thiện.

Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm: Nâng cao năng lực nhóm sinh viên nòng cốt trường đại học Hà Nội và đại học Khoa học Tự nhiên trong việc tuyên truyền về an toàn thực phẩm và phát động các phong trào để nâng cao sức mạnh  tập thể của sinh viên với tư cách người tiêu dung; nâng cao sức mạnh tập thể của sinh viên với tư cách người tiêu dùng để khuyến khích và tác động đến chủ các cửa hàng ăn uống.

 

Dự án sử dụng chiến lược "sức mạnh tập thể của người tiêu dùng" để tác động đến chủ các cửa hàng ăn uống. Các nhóm sinh viên nòng cốt được tập huấn về truyền thông và về kỹ năng tổ chức. Các sinh viên này tuyên truyền cho các sinh viên khác trong trường về an toàn thực phẩm và phát động các hoạt động tập thể. Những hoạt động tập thể được tổ chức sinh viên thành cộng đồng của người tiêu dùng, qua đó nâng cao tiếng nói của họ đối với các của hàng ăn uống trong khu vực. Những điển hình tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm được biểu dương trong cộng đồng và đem lại cho chủ cửa hàng uy tín xã hội cũng như lợi ích kinh tế (lượng khách hàng tăng lên). Đồng thời, các cửa hàng có điểm bình chọn thấp sẽ chịu áp lực để cải thiện dịch vụ.

 

Dự án này đã vinh dự được nhận giải thưởng của Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2008 do Ngân hàng Thế giới tổ chức.

 

 

Dự án “Sinh viên Tôn vinh các Hàng quán Bình dân Thông qua Bình chọn”