Trang Chủ
Just Massage - Dự án dành cho thanh niên khiếm thị
Dự án nhằm xây dựng mô hình thí điểm về sư hòa nhập về xã hội và kinh tế của nhóm thanh niên khiếm thị tại Hà Nội.

Dự án đào tạo nghề massage và kỹ năng kinh doanh cho một nhóm các thanh niên khiếm thị. Sau đó, dự án sẽ hỗ trợ nhóm thanh niên xây dựng cơ sở kinh doanh và cùng quản lý cơ sở này. Dự án này được tổ chức Maryknoll tài trợ. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 3 năm 2010.

Just Massage - Dự án dành cho thanh niên khiếm thị