Trung tâm hành động vì sự phát triển Đô thị, Action for the City, ACCD, Vì Đô Thị
Trang Chủ
Đội ngũ

Văn phòng tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:Nguyễn Huệ Phương
Quản lý chương trình---------------------------------------------------------------------------
Chu Thị Thúy Quỳnh
Trợ lý dự án

----------------------------------------------------------------------------

Văn phòng tại Hội An, chúng tôi gồm có:

Đặng Hương Giang
Giám đốc


----------------------------------------------------------------
Đặng Thu Hằng 
Quản lý văn phòng
----------------------------------------------------------------------------

Trần Việt Duy
Cán bộ dự án----------------------------------------------------------------------------

Đặng Quang Minh
Cán bộ dự án----------------------------------------------------------------------------

Đặng Thị Vi Vi
Trợ lý dự án----------------------------------------------------------------------------

Trần Nhật Lệ
Trợ lý dự án----------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Dương Thị Hiền
Cộng tác viên