Trang Chủ
Mục tiêu và Sứ mệnh

Tầm nhìn 2020

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị được đánh giá là một tổ chức phi chính phủ nhỏ làm việc hiệu quả trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững

Sứ mệnh
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân tại các đô thị vừa và nhỏ.

Giá trị cốt lõi

   - Đạo đức
   - Đam mê
   - Chuyên nghiệp
   - Trực tiếp
   - Truyền cảm hứng
   - Tăng giá trị

  Các chương trình

   - Không gian công cộng: xây dựng các không gian công cộng dễ tiếp cận và thân thiện với cộng đồng
   - Nông nghiệp hữu cơ: Thử nghiệm và quảng báo mô hình nông nghiệp hữu cơ - nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho đô thị
   - Nâng cao năng lực cộng đồng: thúc đẩy các nhóm cộng đồng và chính quyền địa phương hành động hướng tới cuộc sống đô thị bền vững