Trang Chủ
Phát triển mô hình Vườn trường tại Hội An
Từ năm 2015, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị bắt đầu tiến hành xây dựng các mô hình vườn trường tại Hội an nhằm tạo ra cá không gian xanh cũng như giáo dục trẻ em về vai trò quan trọng của tự nhiên và phương pháp canh tác hữu cơ.

  Từ năm 2015, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ (Irish Aid, IUCN và Quỹ Loving Work), Trung tâm đã phối hợp với thanh niên địa phương và sinh viên từ các trường đại học (Đà Nẵng, Huế và Nha Trang) xây dựng và duy trì 5 khu vườn trường tại Hội An. Các khu vườn này được đặt trong các trường học gồm: Mẫu giáo Cẩm Thanh, Trường tiểu học Cẩm Thanh và Lý Tự Trọng (cơ sở 1 và 2) và trường THCS Huỳnh Thị Lựu. Các khu vườn này đều được thiết kế không chỉ nhằm tạo ra các sản phẩm rau sạch cho các bữa ăn tại trường mà còn tạo gia không gian học tập cho trẻ em để tim hiểu về tự nhiên, cây bản địa và phương pháp canh tác hữu cơ. 
 Trong quá trình triển khai và duy trì các khu vườn, Trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, tình nguyện viên trong nước và quốc tế... để có thể kiến tạo ra các khu vườn sáng tạo, nhiều công năng sử dụng các nguyên vật liệu và cây giống bản địa.


Ảnh 1: Khu vườn rau hữu cơ trường THCS Huỳnh Thị Lựu  

Ảnh 2: Các tình nguyện viên thuộc Quỹ Loving Work tham gia thi công vườn trường
Ngay trong năm học 2016, học sinh thuộc hai lớp mầm non và hai lớp sáu (trường THCS Huỳnh Thị Lựu) đã được tham gia vào các tiết học về làm vườn và các cây thuốc bản địa trong các khu vườn xanh mát này. 


Ảnh 3: Lớp học tại khu vườn trường tiểu học Lý Tự Trọng  

Với sự thành công ban đầu trong việc phát triển mô hình vườn trường tại Hội An, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để nhân rộng mô hình cũng như nâng cao năng lực cho giáo viên, thanh niên để lồng ghép và giáo dục học sinh các bài học về làm vườn và vai trò của tự nhiên trong các không gian vườn trường. 
  
Phát triển mô hình Vườn trường tại Hội An