Trang Chủ
Chương trình Từ nông trại đến trường học tiếp tục lan tỏa tại Hà Nội
Từ tháng 09/2016, chương trình Từ Nông trại đến trường học tiếp tục được triển khai tại 2 trường Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục và Trường Mầm non số 5 phường Ngọc Hà với 2 lớp mầm non (120 học sinh), 3 lớp Tiểu học với (60 học sinh).

 Từ tháng 09/2016, chương trình Từ Nông trại đến trường học tiếp tục được triển khai tại 2 trường Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục và Trường Mầm non số 5 phường Ngọc Hà với 2 lớp mầm non (120 học sinh), 3 lớp Tiểu học với (60 học sinh). Chương trình vẫn tiếp tục phát huy tinh thần tạo ra những không gian xanh trong các trường học (vườn rau) để trẻ em thành phố có điều kiện để tiếp xúc và gần gũi với tự nhiên, bồi đắp tình yêu thiên nhiên từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.


Ảnh 1: Buổi thu hoạch rau trong vườn trường tiểu học

Bên cạnh việc triển khai các lớp học cho học sinh, trong tháng 10/2016, dự án cũng đã triển khai 1 chương trình tập huấn cho cán bộ giáo viên trường Mầm non số 5 Ngọc Hà với nội dung “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” và “Tích hợp tinh thần Từ nông trại đến trường học vào chương trình giảng dạy tại trường”. Hy vọng rằng, với những nỗ lực của cán bộ chương trình, cùng với sự hợp tác từ phía nhà trường và sự đồng hành từ phía các nhà tài trợ, Farm To School sẽ ngày càng lan tỏa được giá trị của mình và tinh thần của Farm To School sẽ được ứng dụng trong chính các tiết học hàng ngày của các em học sinh.
Chương trình Từ nông trại đến trường học tiếp tục lan tỏa tại Hà Nội