Trang Chủ
Phát triển mô hình Vườn rau gia đình tại Phường Ngọc Hà (Hà Nội)
Nhằm cải thiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tận dụng nguồn rác thải hữu cơ, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã phối hợp với phường Ngọc Hà xây dựng mô hình vườn rau gia đình.

 Tháng 12/2015 Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị phối hợp với Hội phụ nữ phường Ngọc Hà triển khai thực hiện mô hình vườn rau gia đình. Đây là một chương trình thuộc dự án "Cải thiện chất lượng môi trường sống và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng"  do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ. Thông qua mô hình này, các hộ gia đình sẽ cải thiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tận dụng nguồn rác thải hữu cơ và cải thiện chất lượng không khí. Bên cạnh đó, bằng việc xây dựng các nhóm làm vườn trong khu dân cư,Trung tâm mong muốn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng tại phường Ngọc Hà.


Ảnh 1: Tham quan mô hình trồng rau tại Hà Nội 

 Tính đến tháng 1 năm 2016, sau khi tham quan các mô hình vườn gia đình tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An 6 hội viên phụ nữ tiên phong thí điểm cải tạo vườn gia đình bằng các vật liệu đa dạng (hộp xốp, giàn kệ khay nhựa, thùng phuy sắt, chậu sành sứ), đặc biệt là các hộ gia đình đã  thực hành làm phân ủ hữu cơ tại nhà để tận dụng nguồn rác thải hữu cơ hàng ngày.


Ảnh 2:Các hội viên tiên phong cải tạo vườn rau tại nhà

 Với những thành công ban đầu này, trong năm 2016 Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai mô hình vườn gia đình cho ít nhất 45 hộ  tiếp theo tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội với nhiều mô hình sáng tạo hơn nữa.

Phát triển mô hình Vườn rau gia đình tại Phường Ngọc Hà (Hà Nội)