Trang Chủ
Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng
Tháng 11 năm 2015, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã bắt đầu triển khai dự án "Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng" tại phường Ngọc Hà- Quận Ba Đình- Hà Nội.Mục đích của dự án nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết nối các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị.

  Tháng 11 năm 2015, Trung tâm  Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã bắt đầu triển khai dự án "Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng" tại phường Ngọc Hà- Quận Ba Đình- Hà Nội.Mục đích của dự án nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết nối các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị. 
 Hai mục tiêu cụ thể của dự án là:

Mục tiêu 1: Người dân của phường Ngọc Hà được cải thiện các điều kiện môi trường và sức khỏe tại khu vực sinh sống của họ.

Mục tiêu 2: Các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân cải thiện sự hợp tác của họ để thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng nhằm cải thiện các điều kiện môi trường và sức khỏe tại phường Ngọc Hà.


Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng