Trang Chủ
Trường học Xanh
Tháng 9 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị tiếp tục hợp tác với Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục (Hà nội) tổ chức các lớp học Sống Xanh dành cho các bạn học sinh khối lớp 1 và lớp 2

 Tháng 9 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị tiếp tục hợp tác với Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục (Hà nội) tổ chức các lớp học Sống Xanh dành cho các bạn học sinh khối lớp 1 và lớp 2.  Dự án được tài trợ bởi Công ty IBM Việt Nam. Các bạn học sinh sẽ được tham gia vào các tiết học Sống xanh với chủ đề: Rác thải, Thực vật và Năng lượng. Mục tiêu của chương trình là khuyến khích học sinh lựa chọn và thực hành các hành vi bền vững tại nhà và trường học.

Trường học Xanh