Trang Chủ
Trường Đại học
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã kết nối với các trường học trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án.

   Trường Đại học Kristianstad - Thụy Điển

  Trường Đại học Phan Châu Trinh - Hội An


    Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

   Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học