Trang Chủ
Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ dự án “Đại học không giảng đường” với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ailen (Irish Aid).

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ dự án “Đại học không giảng đường” với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ailen (Irish Aid).

Dự án “Đại học không giảng đường” nhằm mục đích nâng cao năng lực cho sinh viên tại các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam. Dự án tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Du lịch bền vững, giáo dục môi trường, không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ.

Trong thời gian đến, Trung tâm cùng với Khoa Sinh – Môi trường sẽ phối hợp tổ chức các buổi seminar, tập huấn, sự kiện triển lãm, chương trình nghiên cứu, xây dựng mạng lưới thông tin dựa vào thực tế. Đồng thời, Trung tâm sẽ hỗ trợ Khoa tổ chức các khóa học thực tế cho sinh viên.


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Khoa Sinh - Môi trường,
trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh giới thiệu Khoa Sinh - Môi trường
Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Trung tâm giới thiệu dự án "Đại học không giảng đường"
Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Trung tâm và TS. Võ Văn Minh - Trưởng khoa ký kết biên bản ghi nhớ
TS. Võ Văn Minh - Trưởng Khoa đại diện tặng hoa cho Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Trung tâm
TS. Trương Phước Minh đại diện Trường ĐHSP, ĐHĐN tặng quà lưu niệm cho Bà Đặng Hương Giang
Giảng viên Khoa Sinh - Môi trường cùng Cán bộ Trung tâm và Sinh viên chụp hình lưu niệm
Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.