Trang Chủ
Rosa Luxemburg Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung là một trong sau cơ sở Đức hỗ trợ các đối tác tại các nước đang phát triển phấn đấu cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế.

 Rosa Luxemburg Stiftung có nguồn gốc từ Hiệp hội "Phân tích xã hội và Giáo dục trính chị" được thành lập ở Berlin vào năm 1990. Vào năm 1996, Rosa Luxemburg Stiftung đã được Đảng xã hội dân chủ (PDS) công nhận là tổ chức giáo dục chính trị thân cận. Từ khi thành lập cho tới nay, tổ chức đã liên tục phát triển và trở thành một tổ chức giáo dục và trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở Đức và trên toàn thế giới. 

Rosa Luxemburg Stiftung là một trong sau cơ sở Đức hỗ trợ các đối tác tại các nước đang phát triển phấn đấu cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế. 

Từ tháng 2 năm 2009, Rosa Luxemburg đã chính thức đặt văn phòng đại diện tại Việt nam.

Để tìm hiểu thêm về Rosa Luxemburg Stiftung, vui lòng ghé thăm website: http://www.rosalux.vn

Rosa Luxemburg Stiftung