Trang Chủ
Global Fund for Women
Sứ mệnh của Global Fund for Women là thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới bằng cách tăng nguồn lực đầu tư cho các tổ chức do phụ nữ hoặc nhóm phụ nữ lãnh đạo, nhằm tạo ra sự thay đổi.

Global Fund for Women được thành lập tại Palo Alto California bởi 3 nhà đồng sáng lập nữ: Anne Firth Murray, Frances Kissling và Laura Lederer với niềm tin rằng nhân quyền dành của phụ nữ là tối cần thiết cho sự thay đổi xã hội, kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh tại thời điểm những năm 1980, khi các hoạt động xã hội gần như thiếu hụt hoàn toàn các chương trình phát triển nhân quyền cho giới nữ nói riêng và cho phụ nữ nói chung, ba nhà đồng sáng lập đã mở đường cho một thời kỳ phát triển mới dành cho các nữ lãnh đạo. 

Sứ mệnh của Global Fund for Women là thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới bằng cách tăng nguồn lực đầu tư cho các tổ chức do phụ nữ hoặc nhóm phụ nữ lãnh đạo, nhằm tạo ra sự thay đổi. 

Để tìm hiểu thêm về Quỹ Global Fund for Women, xin mời ghé thăm website: http://www.globalfundforwomen.org

Global Fund for Women