Trang Chủ
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển
Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển (SWEDESD) của trường Đại học Uppsala - Đại học Gotland có nhiệm vụ hỗ trợ Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) thông qua phát triển năng lực, nghiên cứu và xây dựng chính sách.

Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển (SWEDESD) của trường Đại học Uppsala - Đại học Gotland có nhiệm vụ hỗ trợ Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) thông qua phát triển năng lực, nghiên cứu và xây dựng chính sách.   SWEDESD muốn tích hợp các giá trị và thực tiễn của phát triển bền vững vào tất cả các khía cạnh của việc dạy và học . Vì vậy cùng với các đối tác trong và ngoài nước, Trung tâm thiết kế và thực hiện các chương trình và các hoạt động thông tin và đào tạo nâng cao năng lực, hoạch định chính sách và nghiên cứu trong môi trường giáo dục chính thức và không chính thức.   SWEDESD hoạt động trong khuôn khổ các chính sách phát triển toàn cầu của Thụy Điển, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs) và Thập kỷ Giáo dục của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (UNDESD). Nguồn tài trợ chính của Trung tâm từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA).   Kể từ tháng Bảy năm 2013, SWEDESD là một phần của Khoa Khoa học Giáo dục của Đại học Uppsala và có liên kết với các  trường đại học khác, như Trung tâm Phát triển bền vững (CSD), CEMUS, chương trình Đại học Baltic (BUP), Trung tâm Đa dạng sinh học Thụy Điển (CBM) và Viện nghiên cứu Châu Phi Bắc Âu. SWEDESD cũng phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Thụy Điển, các tổ chức của Thụy Điển và quốc tế có liên quan đến ESD.

Tìm hiểu thêm về SWEDESD qua: http://swedesd.se

Trung tâm Quốc tế Giáo dục Phát triển Bền vững Thụy Điển