Trang Chủ
SIDA
Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Điển (Sida) là một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Điển (Sida) là một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Nhiệm vụ của Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ Điển là điều hành các khoản dành cho viện trợ phát triển quốc tế.

Trụ sở chính của SIDA là ở Stockholm và có văn phòng tại các quốc gai có hoạt động liên tục.

Tìm hiểu thêm về SIDA, vui lòng ghé thăm website: http://www.sida.se/English/About-us/

SIDA