Trang Chủ
EMPower
EMPower là một tổ chức phi lợi nhuận kết nối các chuyên gia toàn thế giới về thị trường mới nổi (EM) với sức mạnh của các tổ chức địa phương tại các thị trường mới nổi.

EMPower là gì? Là một tổ chức phi lợi nhuận kết nối các chuyên gia toàn thế giới về thị trường mới nổi (EM) với sức mạnh của các tổ chức địa phương tại các thị trường mới nổi.   Lịch sử của EMPower   Tổ chức được thành lập năm 2000 bởi các chuyên gia tài chính toàn thế giới với mong muốn được tài trợ cho các tổ chức địa phương để trực tiếp cải thiện điều kiện sống, làm việc cho người dân tại các quốc gia mà họ đã đầu tư và kinh doanh. Năm 2007, EMPower được thêm nguồn lực từ một nhóm các chuyên gia tài chính từ Vương quốc Anh. Hiện tại, EMPower đã được thành lập tại Hồng Kông và đang trong quá trình hình thành một Nhóm Bảo lãnh và một Ban điều hành.

Kể từ năm 2005, EMPower xác định chiến lược hoạt động chính tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ cao, tuổi từ 10-24. Chúng tôi tài trợ và cung cấp những hỗ trợ quan trọng khác cho các tổ chức địa phương để cải thiện chất lượng cuộc sống cho thanh thiếu niên tại các thị trường mới nổi. 

Tìm hiểu thêm về EMPower tại: http://www.empowerweb.org

EMPower