Trang Chủ
Hội thảo “Nước thải đô thị, nhà vệ sinh sinh thái và năng lượng tái tạo” tại thành phố Hội An
Đây là Hội thảo do Trung tâm hành động vì Đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An phối hợp tổ chức trong 2 ngày 12 và 13.3. Hội thảo nhằm mục đích nghiên cứu và xây dựng các dự án liên quan đến quản lý nước thải, nhà vệ sinh sinh thái và năng lượng tái tạo tại thành phố Hội An.

Đây là Hội thảo do Trung tâm hành động vì Đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An phối hợp tổ chức trong 2 ngày 12 và 13.3. Hội thảo nhằm mục đích nghiên cứu và xây dựng các dự án liên quan đến quản lý nước thải, nhà vệ sinh sinh thái và năng lượng tái tạo tại thành phố Hội An.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ Đại học Kristianstad, Thụy Điển; tổ chức BORDA, Đức; Đại học Đà Nẵng; đại diện UBND và các cơ quan, ban ngành địa phương.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tham gia trình bày các vấn đề : Nước thải đô thị và tác động đối với môi trường, nhà vệ sinh sinh thái phục vụ cộng đồng, mô hình xử lý nước thải DEWATS; giới thiệu các mô hình đã được áp dụng tại các nước trên thế giới nhất là tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Qua đó, tập trung thảo luận về thực trạng các vấn đề trên tại Hội An, những thách thức và cơ hội, thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai áp dụng các mô hình trên tại Hội An; bàn ra giải pháp và nghiên cứu cách thức thực hiện có hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề mà mục tiêu Hội thảo hướng đến.

 Giáo sư JeanO. Lacoursiere, Đại học Kristianstad, trình bày những kinh nghiệm thực hiện dự án tại Lào


Các đại biểu thảo luận vấn đề về nước thải đô thị của thành phố


Giáo sư Lena Vought, Đại học Kristianstad, trình bày mô hình nhà vệ sinh sinh thái


Thành phần đại biểu tham gia hội thảo cuối ngày 13.3.2013

Sau hội thảo “Nước thải đô thị, nhà vệ sinh sinh thái và năng lượng tái tạo” này, thành phố Hội An sẽ cử một đoàn đại biểu đi tham quan mô hình nhà máy biogas và thành phố sinh thái tại Thuỵ Điển để trao đổi kinh nghiệm, bước đầu nghiên cứu xây dựng mô hình tại Việt Nam.

Bài viết và ảnh: ACCD

Hội thảo “Nước thải đô thị, nhà vệ sinh sinh thái và năng lượng tái tạo” tại thành phố Hội An