Trang Chủ
Sân Chơi Cẩm Thanh
Sân Chơi Cẩm Thanh


Quá trình xây dựng sân chơi xã Cẩm Thanh:
Ngày thứ nhất : chuẩn bị mặt bằng
 

Ngày thứ hai:
Ngày thứ ba: san cát
 

 
Lễ khánh thành sân chơi:Cắt băng khánh thành sân chơi.
Từ trái qua: ông Pat Zelenak (Giám đốc CDRS), bà Đặng Hương Giang (Giám đốc Action for the City), ông Nguyễn Sự (Bí thư thành uỷ Hội An), ông Thomas Lukaszuk (Phó thủ hiến bang Alberta)

Sân Chơi Cẩm Thanh