Trang Chủ
Danh sách cộng đồng và sinh viên tình nguyện tham gia lao động tại phường Hạ Đình
Danh sách ngày 12, 19 & 20

  
  
 

Ngày 12/11/2011:
Cộng đồng tham gia: 13 người
   
1 Nguyễn Thị Nhiệm  6 Phạm Thị Cúc  11 Lê Thị Nhâm 
2 Nguyễn Thị Dung  7 Nguyễn Huy Thắng  12 Nguyễn Văn Tuấn 
3 Từ Thị Ân  8 Nguyễn Thị Bình  13 Vũ Công Đạt 
4 Vương Xuân Hùng  9 Phan Hữu     
5 Ngô Đức Bảo  10  Nguyễn Văn Luyện     

Chi đoàn 3A và sinh viên tình nguyện trường ĐH Xây dựng: 16 người 
1 Đỗ Việt Hùng  7 Nguyễn Thị Quỳnh Liên  13 Nguyễn Hữu Tú 
2 Bùi Thị Diệu Linh  8 Nguyễn Thị Thuỳ Linh  14 Phan Thanh Dương  
3 Vũ Thế Anh  9 Lê Đăng Vũ  15 Vũ Xuân Sơn 
4 Trần Thị Thu Hương  10 Đinh Đức Nam  16 Nguyễn Thanh Tuyền 
5 Nguyễn Ngọc Điệp  11 Đỗ Thị Nhàn  17 Ngô Anh Dũng 
6 Phan Thanh Dương   12 Ngô Anh Dũng  18 Vũ Xuân Sơn 

Ngày 19/11/2011:
Cộng đồng tham gia: 9 người 
1 Lê Thanh Nghị  4 Lê Thu  7 Nguyễn Thị Hoa 
2 Nguyễn Hồng Quân  5 Trần Minh Oánh  8 Vương Xuân Hùng 
3 Chử Văn Doanh  6 Trần Đức Bật  9 Ngô Anh Dũng 

Ngày 20/11/2011:
Cộng đồng tham gia: 12 người 
1 Nguyễn Thị Dung  5 Nguyễn Thị Đông  9 Nguyễn Huy Thắng 
2 Lê Thị Nhâm  6 Nguyễn Hữu Cường  10 Vương Xuân Hùng 
3 Lương Thị Nghiêm  7 Nguyễn Văn Luyện  11 Nguyễn Thị Bình 
4 Đỗ Thị Đun  8 Nguyễn Văn Tuấn  12 Phan Hữu 

Chi đoàn 3A và sinh viên tình nguyện trường ĐH Xây dựng: 15 người 
1 Đặng Xuân Hùng  6 Tạ Tùng Lâm  11 Đỗ Thị Nhàn 
2 Nguyễn Thuỳ Dương  7 Nguyễn Trọng Tùng  12 Nguyễn Thị Thanh Hường 
3 Nguyễn Trung Kiên  8 Hoàng Văn Tuấn  13 Nguyễn Ngọc Hoa 
4 Phạm Thị Thu Trang  9 Nguyễn Bình Dương  14 Ngô Anh Dũng 
5 Đoàn Thị Tâm  10 Nguyễn Ngọc Điệp  15 Hoàng Thị Hoàn 


Danh sách cộng đồng và sinh viên tình nguyện tham gia lao động tại phường Hạ Đình