Trang Chủ
Trung tâm Hành động vì Đô thị trúng giải của Ngân hàng Thế giới
Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng thế giới phát động chương trình “Ý tưởng phòng chống tham nhũng”, Trung tâm Hành động vì Đô thị đã vinh dự nhận được giải thưởng này.

Trung tâm Hành động vì Đô thị trúng giải của Ngân hàng Thế giới

 

Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng thế giới phát động chương trình “Ý tưởng phòng chống tham nhũng”, Trung tâm Hành động vì Đô thị đã vinh dự nhận được giải thưởng này.

Dự án nhằm mục tiêu công khai và minh bạch hoá quỹ đất chung trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng là nhằm nâng cao năng lực tự quản, tự giám sát của người dân trong việc quản lý tài sản chung đó; thông qua các hoạt động thông tin, báo chí, internet, sổ tay hướng dẫn…, các kênh như tập huấn, toạ đàm với nhà chức trách. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự án này là sự tiếp sức cho các sáng kiến của cộng đồng kết hợp với Trung tâm Hành động vì Đô thị, Hội kiến trúc sư vì Cộng đồng – Câu lạc bộ Kiến trúc sư Việt Nam. Dự án rất mong được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các các nhân, tổ chức có cùng mục tiêu.

Trung tâm Hành động vì Đô thị trúng giải của Ngân hàng Thế giới