Trang Chủ
Dự án Hợp tác Giáo dục Biến đổi Khí hậu
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô và đối tác là Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã khởi động dự án “Hợp tác Giáo dục Biến đổi khí hậu”

  
Học sinh trường THCS Trung Hoà với sản phẩm sau chủ đề thực vật

Vào tháng 3/2011, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô và đối tác là Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã khởi động dự án “Hợp tác Giáo dục Biến đổi khí hậu” với kinh phí tài trợ của SIDA và sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Kế hoạch Hành động Quốc tế (GAP). Mục đích của dự án là nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và người dân về biến đổi khí hậu và vận động các hành vi giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu . Dự án hướng tới việc xây dựng trường học thành trung tâm lôi cuốn học sinh, phụ huynh, cộng đồng địa phương, các cơ quan và tổ chức tham gia các hoạt động giảm thiểu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Dự án đã và đang thử nghiệm và phát triển một mô hình có tên là Mô hình Sống xanh trong trường học. Mô hình này là một hình thức lôi cuốn giới trẻ học đường tham gia vào các hoạt động thực tiễn nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Dựa trên phương pháp sư phạm tích cực, học sinh được tập huấn hàng tuần về các chủ đề liên quan đến điện, nước, thực vật, rác thải, mua sắm, sức khỏe và quan hệ xã hội. /p>

Dự án Hợp tác Giáo dục Biến đổi Khí hậu