Trang Chủ
Dự án phim “Hà Nội thuộc về ai?”
Năm 2007, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Ensemble Film đã cùng thực hiện một dự án phim với tên gọi “Hà Nội thuộc về ai?”.

Năm 2007, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Ensemble Film đã cùng thực hiện một dự án phim với tên gọi “Hà Nội thuộc về ai?”.

Bộ phim dựa trên các cuộc phỏng vấn người dân ở tất cả các độ tuổi, thuộc nhiều thành phần, tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ sinh viên, nông dân, người buôn bán nhỏ cho đến người cao tuổi, cả dẫn gốc và dân nhập cư; về thành phố và quan điểm của họ về việc Hà Nội thuộc về ai.  Bộ phim tập trung tìm hiểu về trách nhiệm công dân và mức độ tham gia vào việc phát triển thành phố của người dân thủ đô. 

Dự án phim “Hà Nội thuộc về ai?”