Trang Chủ
Nghiên cứu về sinh kế của người nghèo sau tái định cư tại Hà Nội
Năm 2007, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị thực hiện dự án "Nghiên cứu về sinh kế của người nghèo sau tái định cư tại Hà Nội” với sự tài trợ của Mennonite Central Committee (MCC). Nghiên cứu này xem xét việc làm thế nào người dân nghèo thích nghi với cuộc sống mới này, những khó khăn họ phải đối diện và họ cần được hỗ trợ như thế nào để phát triển sinh kế bền vững.

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã và đang thực hiện những chương trình nhằm giảm tình trạng đói nghèo ở đô thị. Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi muốn điều tra là sinh kế của người nghèo sau khi họ được tái định cư tại khu dân cư mới. Hà Nội đang phát triển nhanh chóng và nhiều khu vực dân cư cũ sẽ được thay thế bởi các trung tâm thương mại. Kết quả là hàng ngàn người đã phải di dời đến khu dân cư mới. Trong khi cư dân khá giả có thể linh hoạt hơn để thích nghi với môi trường sống mới, thì những người nghèo phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi sinh kế của họ để theo kịp với những thay đổi về hoàn cảnh sống.

Năm 2007, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị thực hiện dự án "Nghiên cứu về sinh kế của người nghèo sau tái định cư tại Hà Nội” với sự tài trợ của Mennonite Central Committee (MCC). Nghiên cứu này xem xét việc làm thế nào người dân nghèo thích nghi với cuộc sống mới này, những khó khăn họ phải đối diện và họ cần được hỗ trợ như thế  nào để phát triển sinh kế bền vững. Bằng phương pháp tiếp cận nhân chủng học, nghiên cứu đã có được một cái nhìn sâu vào đời sống của người nghèo thông qua những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày của họ trước và sau khi tái định cư. Hiểu được những điều này là nền tảng để xây dựng nên các chương trình phát triển hỗ trợ người nghèo tái định cư. Nghiên cứu hướng tới đối tượng độc giả là các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu cũng sẽ là cơ sở để Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị xây dựng nên các chương trình hỗ trợ người

nghèo tại Hà Nội.
Nghiên cứu về sinh kế của người nghèo sau tái định cư tại Hà Nội