Trang Chủ
Rau Hữu cơ Thanh Xuân nhận Chứng nhận PGS
Sau một thời gian thực hiện, trải qua quá trình thanh tra nghiêm ngặt, dự án trồng rau hữu cơ giúp nông dân xoá đói giảm nghèo do Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và ADDA phối hợp thực hiện và nhóm sản xuất rau hữu cơ Thanh Xuân thôn Bái Thượng, Sóc Sơn, Hà Nội rất tự hào đã được nhận chứng nhận PGS.

Người tiêu dùng thường băn khoăn không biết sản phẩm họ muốn mua có thực sự được sản xuất theo các tiêu chuẩn hữu cơ hay không. Họ có thể dựa vào tiêu chuẩn của một cơ quan hay tổ chức nào đó (hoặc là của tư nhân hoặc của chính phủ) để có được sự đảm bảo đó; hoặc dựa vào một hệ thống được tạo nên bởi chính những cá nhân hay tổ chức tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hữu cơ để đảm bảo tính hữu cơ của sản phẩm.

Ở nhiều nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay các nước châu Âu, đã có những cơ quan, hiệp hội chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Ví dụ, ở Mỹ có Chứng nhận Nông phẩm Hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Mỹ. Ở Việt Nam, hiện chưa có chứng nhận của nhà nước Việt Nam cho các sản phẩm hữu cơ.

Tuy vậy, hiện có một hệ thống khác đang tồn tại - Hệ thống Đảm bảo Chất lượng có Sự tham gia PGS (Participatory Guaranteee System), giúp chứng nhận các sản phẩm hữu cơ với các cơ chế khác so với các hệ thống của nhà nước đã giới thiệu ở trên. Các nông dân được cấp chứng nhận sẽ có mã số và được phép sử dụng logo của Hệ thống PGS. Người tiêu dùng có thể dựa vào logo này để nhận biết sản phẩm hữu cơ. Ở Viêt Nam, hệ thống PGS vẫn đang được hoàn thiện và phát triển bởi Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch (ADDA).

Sau một thời gian thực hiện, trải qua quá trình thanh tra nghiêm ngặt, dự án trồng rau hữu cơ giúp nông dân xoá đói giảm nghèo do Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và ADDA phối hợp thực hiện và nhóm sản xuất rau hữu cơ Thanh Xuân thôn Bái Thượng, Sóc Sơn, Hà Nội rất tự hào đã được nhận chứng nhận PGS.

Trong chuyến thăm quan ruộng rau ngày 30.1.2010, Chị Từ Tuyết Nhung - Đại diện tổ chức ADDA - và Ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân - đã trao giấy Chứng nhận PGS cho tập thể 10 thành viên của Nhóm Bái Thượng. Rất đông khách hàng tham gia chuyến thăm quan hôm đó đã cùng chia vui và chúc mừng nhóm.

Nhóm nông dân Bái Thượng tự hào là nhóm sản xuất rau hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam được nhận Chứng nhận PGS.

 

Rau Hữu cơ Thanh Xuân nhận Chứng nhận PGS