Trang Chủ
Câu lạc bộ Sống Xanh của trường trung học C50
30 em học sinh ở các khối lớp 6, 7 và 8 của trường trung học C50 đã tham gia chương trình Câu lạc bộ Sống Xanh tại trường học từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010. Đây là câu lạc bộ thí điểm trong phạm vi chương trình thử nghiệm mô hình giảng dạy về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu ở trường học.

30 em học sinh ở các khối lớp 6, 7 và 8 của trường trung học C50 đã tham gia chương trình Câu lạc bộ Sống Xanh tại trường học từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010. Đây là câu lạc bộ thí điểm trong phạm vi chương trình thử nghiệm mô hình giảng dạy về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu ở trường học. Các em học sinh đã thực hành hai chủ đề đầu tiên là Rác thải và Sức khỏe.

 

Các em học sinh đã hăng hái tham gia các hoạt động mà giáo viên và cán bộ Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị hướng dẫn, dựa trên bộ tài liệu của tổ chức GAP quốc tế đã được áp dụng tại các trường học ở Ukraine. Các hành động thiết thực đã được các em thực hiện tại trường và tại nhà: phân loại rác thải, đo lượng rác ở trong nhà, làm phân ủ hữu cơ, chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, thay đổi tư thế ngồi học và giải trí để tốt cho sức khỏe...

 

Sau bốn tháng tham gia Câu lạc bộ, các em học sinh đã biết được một số kiến thức về tác hại của rác thải đến môi trường, thế nào là dấu chân sinh thái, làm thế nào để có sức khỏe tốt...

 

Câu lạc bộ Sống Xanh của trường trung học C50