Trang Chủ
Caritas và CRS với chương trình
Sau một năm làm việc cùng với Caritas và CRS, chương trình đã đạt được nhiều kết quả khả quan. CRS đã tiết kiệm 20% lượng điện tiêu thụ, trong khi đó Caritas đã tiết kiệm 18% lượng điện và 7% lượng nước tiêu thụ. Ngoài ra, Caritas cũng khuyến khích các nhân viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đi công tác tại Quản Bạ (Hà Giang) và An Phú (Hà Tây).

Tháng 8 năm 2008, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã phối hợp với tổ chức Kế hoạch Hành động toàn cầu (GAP) thử nghiệm chương trình “Thay đổi Hành vi tại Công sở” với tổ chức Caritas Thụy Sỹ và Catholic Relief Services in Vietnam (CRS). Đây là một chương trình được phát triển bởi tổ chức GAP tại Hà Lan. Caritas và CRS đã tham gia một khóa tập huấn và được hỗ trợ trong vòng 6 tháng để giúp các nhân viên tổ chức các chiến dịch tại văn phòng như tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, sử dụng văn phòng phẩm hiệu quả, sử dụng giao thông xanh… Sau khi kết thúc các chiến dịch, 2 tổ chức sẽ sẵn sàng bước sang giai đoạn xây dựng các chính sách và hướng dẫn nhằm tạo ra tính bền vững cho tổ chức.

Sau một năm làm việc cùng với Caritas và CRS, chương trình đã đạt được nhiều kết quả khả quan. CRS đã tiết kiệm 20% lượng điện tiêu thụ, trong khi đó Caritas đã tiết kiệm 18% lượng điện và 7% lượng nước tiêu thụ. Ngoài ra, Caritas cũng khuyến khích các nhân viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đi công tác tại Quản Bạ (Hà Giang) và An Phú (Hà Tây).

Vào tháng 4 năm 2010, 2 tổ chức đã cùng với Trung tâm Hành động vì Đô thị tham gia buổi lên kế hoạch và quyết định một chiến dịch mới sẽ được cùng thực hiện tại 3 tổ chức “Đặt hàng và sử dụng các sản phẩm văn phòng phẩm thân thiện hơn với môi trường”.

 

 

 

 

Caritas và CRS với chương trình