Trang Chủ
Ngân hàng Thế giới
Ngân hàng Thế giới được thành lập vào năm 1944, có trụ sở tại Washington, DC; hiện có hơn 10.000 nhân viên tại hơn 100 văn phòng trên toàn thế giới.

Ngân hàng Thế giới là một nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật quan trọng cho các nước đang phát triển trên thế giới. Sứ mệnh của WB là chống lại đói nghèo với tính trách nhiệm và sự chuyên nghiệp cao, nhằm tạo nên kết quả lâu dài, giúp người dân bằng cách cung cấp các nguồn lực, chia sẻ kiến thức, xây dựng năng lực và quan hệ đối tác trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân.

WB không phải là một ngân hàng theo nghĩa thông thường, WB được tạo thành bởi hai tổ chức phát triển có thành viên là 186 quốc gia: Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

Mỗi tổ chức đóng một vai trò khác nhau nhưng đều hợp tác trong việc thúc đẩy tầm nhìn của toàn cầu hóa một cách toàn diện và bền vững. IBRD hướng đến việc giảm nghèo ở các nước có thu nhập trung bình và trả nợ ở các nước nghèo hơn, trong khi IDA tập trung vào các nước nghèo nhất thế giới.

Công việc của hai cơ quan này được bổ sung bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) và Trung tâm Quốc tế về Giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID).

WB cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, tín dụng không lãi suất và tài trợ cho các nước đang phát triển các khoản đầu tư vào giáo dục, y tế, hành chính công, cơ sở hạ tầng, tài chính và phát triển khu vực tư nhân, nông nghiệp và môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Một hoạt động thường niên của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là Ngày Sáng tạo Việt Nam. Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã tham gia và đạt giải trong hai năm 2007 và 2008. Ngân hàng Thế giới là nhà tài trợ cho chúng tôi trong hai chiến dịch “Ngày Không Xe Máy” năm 2007 và “Sinh viên Tôn vinh các Quán ăn Bình dân Thông qua Bình chọn” năm 2008.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập vào website: www.worldbank.org

 

Ngân hàng Thế giới