Trang Chủ
McKnight Foundation
McKnight Foundation là một quỹ hỗ trợ phát triển quốc tế được thành lập tại Mỹ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thông qua các đối tác của mình, McKnight Foundation hỗ trợ tài chính và khuyến khích sự phát triển cho các cộng đồng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

McKnight Foundation đang trở thành một trong số rất ít những quỹ hỗ trợ lớn vẫn giữ được hình thức riêng của mình - được quản lý bởi một dòng họ.

Quỹ McKnight là cơ quan tài trợ cho Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong dự án “Xây dựng Không gian Công cộng”.

Để biết thêm chi tiết về Quỹ McKnight, vui lòng truy cập vào website: www.mcknight.org

 

McKnight Foundation