Trang Chủ
Đại sứ quán Đan Mạch
Quan hệ giữa Đan Mạch và Việt Nam đang phát triển rất nhanh và tốt đẹp. Hợp tác phát triển vẫn là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong tương lai, hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như cải cách tư pháp và hành chính, trong đó có chống tham nhũng, biến đổi khí hậu, các công cụ phát triển doanh nghiệp, hợp tác nghiên cứu và hợp tác văn hóa.

 Đại sứ quán Đan Mạch có rất nhiều chương trình hỗ trợ trên các lĩnh vực như nông nghiệp, thuỷ sản, nước và vệ sinh, môi trường, khí hậu, năng lượng, xoá đói giảm nghèo v.v..

 Đại sứ quán Đan Mạch là nhà tài trợ của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong dự án “Nghiên cứu về sự Tư nhân hoá Không gian Công cộng” trong hai năm 2008 và 2009.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về Đại sứ quán Đan Mạch, vui lòng truy cập website: www.ambhanoi.um.dk/vie

 

Đại sứ quán Đan Mạch