Trang Chủ
CARITAS Thụy Sĩ
CARITAS hỗ trợ cho những nơi nghèo đói, lạc hậu nhất, với quan điểm rằng sự nghèo đói và bất bình đẳng xã hội đang diễn ra ở chính những gì mà chúng ta đang làm.

CARITAS  giúp đỡ về tài chính cho những người nghèo khổ và yếu thế thông qua rất nhiều chi nhánh của Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới. Với 165 chi nhánh tại các quốc gia, Caritas đã tạo nên một trong những mạng lưới rộng lớn nhất trên thế giới trong việc giảm đói nghèo và bất bình đẳng xã hội.

CARITAS Thụy Sĩ là nhà tài trợ cho Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong dự án “Thay đổi Hành vi tại Công sở”, và phân công một Cán bộ Hỗ trợ Nhóm công tác về Biến đổi Khí hậu làm việc tại văn phòng của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị.

Để biết thêm thông tin về tổ chức, vui lòng truy cập website: www.caritas.org

 

 

CARITAS Thụy Sĩ