Trang Chủ
CARE
Quỹ CARE là một trong ba cơ quan tài trợ hàng đầu thế giới, hoạt động vì mục đích chống lại sự nghèo đói và bất công ở hơn 70 nước trên toàn cầu, và mỗi năm giúp đỡ khoảng 65 triệu người thoát cảnh đói nghèo.

 Sứ mệnh của CARE là tạo ra sự thay đổi bền vững cho các cộng đồng nghèo và giúp đỡ tài chính cho những nơi cần nhất: hơn 90 khoản hỗ trợ cho những chương trình xóa đói giảm nghèo. Với hơn 60 năm kinh nghiệm, những chương trình của CARE tập trung giải quyết những nguyên nhân sâu xa gây nên nghèo đói, không chỉ là khắc phục những hậu quả.

 CARE Việt Nam là một trong những cơ quan viện trợ hàng đầu ở Việt Nam, có mối quan hệ mật thiết với các công đồng và các cấp chính quyền ở Việt Nam. CARE Việt Nam hoạt động nhằm giúp người dân đối phó với HIV/AIDS và những hiểm hoạ trong tương lai, nâng cao kĩ thuật nông nghiệp và phát triển sinh kế nông thôn.

 CARE là cơ quan tài trợ cho Action for the City trong dự án: “Chiến dịch Giao thông Xanh 2009” và “Thiết kế Dự án nhằm Thay đổi Hành vi một cách Bền vững”.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về CARE, vui lòng truy cập website: www.careinternational.org.uk

CARE