Trang Chủ
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID)
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia là một tổ chức của Chính phủ Ốxtrâylia, chịu trách nhiệm quản lý chương trình hỗ trợ quốc tế của Ốxtrâylia. Điểm cốt lõi trong chương trình tài trợ là hỗ trợ cho các nước đang phát triển xoá đói giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững.

AusAid đưa ra lời khuyên, hỗ trợ Bộ trưởng và Ban Thư ký Nghị viện về các chính sách phát triển, những kế hoạch và phối kết hợp trong những hoạt động xoá đói giảm nghèo với các nước đối tác đang phát triển.

Trụ sở chính của AusAid đặt ở Canberra và 25 văn phòng đại diện trên thế giới.

AusAid là cơ quan tài trợ cho Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong dự án: “Trồng Rau Hữu cơ giúp Xoá đói Giảm nghèo và Bảo vệ Môi trường” tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội”.

Để có thêm thông tin chi tiết về tổ chức, xin vui lòng truy cập website: www.ausaid.gov.au/vietnam/

 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID)