Trang Chủ
Chụp bởi Lê Văn Hoà

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 
Tên: Lê Văn Hòa
  Sinh: 1961
  Cư trú tại: Hà Nội
 
Ông là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư - một trong những người thân yêu của đất Hà Nội Bát Tràng. Các bức ảnh là kết quả của điều này nhiều lần để thiết bị đầu cuối với các khách hàng của họ mà là con trai của Bát Tràng thành phố (Khải Cửu cháu được cụ thể Đạt Thịnh Trần, hiện tại 61 Bát Sứ )....
                                                                                                                                                 


 
Viết nhận xét
Họ tên:
Nội dung:
Mã xác nhận: 7617